BLOG PROBÍHÁ REKONSTRUKCÍ

H O M E

Květen 2013

Charmed - Kouzla mladé generace (12) - Čarodějka

26. května 2013 v 10:33 | Kat.
San Francisco, neděle. Krásný to den. Bez práce, bez démonů, bez jakýchkoliv potíží a prací. - Kéž by to byla pravda.
V Goldengateském parku leželo tělo mladé čarodějky. Zdánlivě byla mrtvá, ale jak se zdálo, toto zdání klamalo.
"Au." Čarodějka, kterou měli všichni za mrtvou, se pohnula znovu. Posadila se a promnula si svaly za krkem. Při nárazu si usela zlomit vaz. Jenže se nestalo. Namísto toho byla čilá, i když potlučená. Ale živá.
Rozhlédla se kolem. Nejprve neměla nejmenší tušení, co se stalo. Když se ale takto rozhlížela delší dobu, vzpomínala si na jakési záblesky. Smrt. Zloba. Moc. Smutek.
"Démoni!" zašeptala. Nosní dírky se jí roztáhly při vzpomínce na mrtvé čarodějky a na ty, které se měly stát matkami démonů, které zplodí s těmi... Říkali jim Lapači, že ano? Ano! Kradli schopnosti ostatních čarodějek. Takový hnus!

Charmed - Kouzla mladé generace (11) - Vidění

18. května 2013 v 9:25 | Kat.
Noc míjela hodinu po hodině, až se přiblížilo svítání. Slunce se pomalu vyhouplo nad obzor a les ozářilo teplé nazlátlé světlo. Kapky rosy na stéblech trávy hrály všemi barvami jako duha. Jezírka a jezera rozlehlá po parku, se působením větru rozvlnila. Oheň, který čarodějky rozdělaly, aby kolem něj mohly tančit a provádět rituál, dávno shasl. Udusal ho démon, aby zahladil stopy. Jediné, co připomínalo stále noční událost, byl párek hromádek písku a prachu a jediná čarodějka, která na místě stále ležela.
Když ji novorozený démon, který získal vražednou démonskou aktivní moc od svého pána, zasáhl koulí energie, štít, který vytvořil její amulet, sílu elektrických výbojů nepohltil, nýbrž rozšířil. Dívku to odhodilo několik desítek metrů dozadu přes mýtinu, dokud její let nezastavil statný strom. Démon i oba Světlonoši byli přesvědčeni, že je mrtvá. Takový zásah nemohla přežít, a kdyby ano, náraz do stromu by jí jistojistě zlomil vaz. Ležela tam bezvládně a bez pohybu celé hodiny. Byla mrtvá...

Charmed - Kouzla mladé generace (10) - Neděle, část 2. aneb Záchrana, která potřebovala zachránit

17. května 2013 v 10:26 | Kat.
"V tom případě jste se dočkali."
Damian se leknutím otočil. "Ty!" prskl.
Na mýtině se v hojnosti bílo-modré záře objevil Světlonoš. Nebyl to ale obyčejný Světlonoš. Byl to Wyatt.
"Rozhodli jsme se, že když jste nám porozházeli půdu vzhůru nohama," otočil se k děvčatům. "Možná bychom vám na oplátku mohli my překazit vaše plány. Co ty na to?"
Damian nyní s klidem přistoupil blíže k Wyattovi. "Světlonoš. A čaroděj," mumlal si pro sebe. Obešel Wyatta a pořádně si ho prohlédl. "Určitě máš velkou moc. Ano, jistě! Vypadá to ale, že ještě neznáš své skutečné možnosti. Čehož já samozřejmě dokážu dobře využít," doplnil úvahu. Vše cíleně říkal nahlas, aby každý, kdo ještě zůstal na mýtince, věděl, jaké má plány, a že jejich vědění o nich ho nemůže nijak ohrozit.
"Kde máš šéfa?" zeptal se s klidem Wyatt. Rozhlédl se po mýtině, ale víc než-li dvě čarodějky neviděl. "A co tvá družina? Nechali tě tady snad?"

Charmed - Kouzla mladé generace (09) - Neděle, část 1. aneb Naděje na záchranu

12. května 2013 v 21:18 | Kat.
"Já jsem ten, koho byste se měly obávat. Pánové!" Jakmile muž zavolal, ze všech koutů lesa, zpoza stromů, ale také jen tak ze vzduchu se začali objevovat muži v kožených vestách, černých kápích nebo jen obyčejném černém oblečení.
"Pánové," zopakoval muž vyzvání. Všichni se k němu otočili. "Vyberte si ženu, kterou budete chtít. Stane se vaší manželkou a ještě dnes s ní zplodíte dítě, které bude daleko mocnější než kterýkoliv jiný démon nebo čaroděj."
"Samozřejmě!" zavrčel jeden z mužů. Zmizel, aby se za vteřinu zjevil přímo před čarodějkou, která stála v řadě ostatních jako první a taktéž jako první přeskočila oheň. "Doufám, že jsi dostatečně obdařena plodností, má drahá." S těmi slovy zmizel.

Charmed - Kouzla mladé generace (08) - 1. 5. 2027

11. května 2013 v 13:36 | Kat.
"Volejte je, volejte je společně se mnou," vykřikolava kněžka, stojící ve středu kruhu. "Zavolejme naše božstva, volejme živly, kéž nám pomohou dát vnitřní sílu a plodnost." Stála uprostřed mýtiny v Golden-Gate-Parku a snažila se naladit pravou atmosféru plnou očekávání a kouzel. Pokojněji začala volat: "Volám Zemi, Matku mezi všemi. Matku naši, našich předků i našich dětí!"
"Voláme Zemi," sborově zavolaly čarodějky, stojící kolem kněžky v kruhu. Stálo jich třináct vedle sebe a byly připraveny konat, co jim jejich velitelka udělí.
"Volám k sobě živel Vzduch, ať požehnána je jím naše duše i náš duch. Ty, který nás vedeš našimi cestami čarodějnými, přijdi!"
"Voláme Vzduch," ozvalo se.

Charmed - Kouzla mladé generace (07) - Než nastal večer, část 2.

10. května 2013 v 19:06 | Kat.
Domem otřásla rána, jako kdyby do něj uhodil blesk. Bouře ale nebyla natolik blízko, aby to bylo možné.

Piper se snažila zjistit, co se dalo, o démonech Lapačích. Když se před hodinou zastavila u svého manžela, Leo jí sdělil, že se za ním krátce předtím, než za ní přišla ona, přenesl jeden ze Starších. Nejspíš měli strach, že momentální čarodějové a čarodějky rodu Halliwellů, a jiní, nebudou schopni démony zastavit. Tehdá se také Piper poprvé dozvěděla o Lapačích, démonech podobných Eamesovi.
Zatímco Piper přemýšlela, Phoebe se pokoušela sepsat kouzlo a Paige jí do toho drmolila poznámky, které nikdo nechtěl slyšet.
"Co tedy víme?" snažila se shrnout Paige.

Charmed - Kouzla mladé generace (06) - Skromný čarodějnický plán

9. května 2013 v 8:56 | Kat.
"Chrisi, to nemůžeš pro jednou nechat Knihu na svém místě?" zlobil se Wyatt na bratra. "Kde zase je... Zatraceně!" zanadával, když zakopl o něco těžkého a obrovského. Sehnul se. V ruce se mu objevily jiskřičky, které vyhodil nad sebe. Proč musela zrovna dnes nastat taková bouřka. "Už jsem ji našel," zakřičel na bratra, když ohmatal předmět.
"Dal jsem ji..." Chris vyběhl po schodech za bratem do podkroví. "Už ji máš?" ujistil se.
Wyatt zdvihl Knihu ze země a položil ji na povstavec. "Jo. Zakopl jsem o ni," poznamenal.
"Cožes udělal?" Na Chrisově obličeji bylo zjevné pobavení.
"Víš co, nech to být," snažil se odbočit od tématu.
Chris na to přistoupil. Přešel ke kotlíku. Kolem byly naskládány lektvary různých barev. "Něco se mi přece jen podařila ukuchtit." Rozhlédl se po podkroví, jakoby si najednou na něco vzpomněl. "Kde je Melinda?" zeptal se.

Charmed - Kouzla mladé generace (05) - Než nastal večer, část 1.

8. května 2013 v 12:41 | Kat.
Melinda Prudence Halliwellová byla třetí a nejmladší dítě Piper a Lea. Jelikož Leo v době, kdy Piper otěhotněla, už nebyl Světlonošem, Melinda byla, na rozdíl od svých dvou starších bratrů, čarodějka na plný úvazek. Byla naštvaná, že Wyatt a dokonce i Chris mají schopnost přenášet se a léčit. Ale šlo hlavně o přenášení, se kterým by se mohla vytahovat spolužákům a spolužačkám, že to ona je skutečnou čarodějkou, že ona je skutečně zajímavá a jejich hloupé náušnice a řetízky, o kterých si myslely, že jsou kouzelné amulety, jsou vlastně jen pouhé dětské hračky.
Melinda byla vychovávána se zvláštní pozorností. Její bratři ji měli povinnost za každou cenu chránit, dokud nebude plnoletá, nebo dokud se nenaučí pořádně ovládat své schopnosti.
Upřímně doufala, že se jí to podaří. Zatím ale místo jakéhokoliv pokroku byla schopna jen pohnout předmětem o několik centimetrů, než ztratila soustředěnost a nic se nedělo. Myslela si, že když jí máma dala jméno po čarodějce, která ovládala telekinetické schopnosti, po její vlastní tetě, že naučit se je by měla být hračka. Ovšem nejspíš to taková hračka nebude. Spíše složitá hra na učeného a učitele.
Právě znuděně poklepávala tužkou na lavici. Byla sobota odpoledne, ale ona musela trčet ve škole. Vlastně byla po škole. A máma s tátou se ani nenamáhali jí odtud nějak dostat. "Samozřejmě, taťka byl velkej borec, když lítal přes nebe ke Starším, který stejně vědí velký prd. Místo aby mně trochu pomohli s mocí, serou na mě a mastěj určitě ty svý andělský karty. Jasně, kdo by se taky pro mě namáhal. Chudáček Prue. Jo, už vím, proč mi máma dala jméno Prue. Stejně - jsem Mel a ne trapka Prudence!" Takhle smýšlela Melinda těsně předtím, než postřehla za dveřmi učebny světlo. Škvírou pod dveřmi dolehlo do učebny, ale nikdo jiný si ho nevšiml. "Nebo že by přece jenom?" usmála se Melinda.

Charmed - Kouzla mladé generace (04) - Není šance záchrany?

7. května 2013 v 20:55 | Kat.
"Cože udělali?" Piper se ještě neuklidnila z předešlého výbuchu vzteku a to, co jí Phoebe a Paige takzvaně vyložily na stůl, bylo příšerné. Myslela si, že když už nejsou příliš zodpovědní Wyatt s Melindou, Chris se, jako prostřední sourozenec, bude chovat trochu rozumně. Ale copak se nestalo? No, výborně. Další démoni za patama. A sobota je v plném proudu. Takhle si volna neužijou nikdy.
"Kolik že jich má být?" zeptala se Piper. Snažila se udržet klidný alespoň hlas, ale uvnitř se jí málem vařily vnitřnosti. Až ty dva dostane do rukou... A jestli si myslí, že neví o Melindiných vyjadřovacích schopnostech, co se týká čarodějek, zatraceně se pletou. Všichni tři!
"Hlavně se uklidni, zlato, ano?" snažila se předem uklidnit Phoebe svou sestru. Kdyby znova vybouchla, hrozilo, že by taky mohla zničit samu sebe.
Piper odvrátila hlavu k oknu. "Kolik jich má být?" opakovala otázku. "Tak kolik?!"
Phoebe si mohla jen povzdechnout. "Není to jisté," poškrábala se na čele, "ale asi čtyři. Wyatt sice tvrdil, že byli jen tři, jenže musíme počítat s vyššími čísly. Jestli chceme ty neřády porazit, musíme být připravené. A to znamená počítat s tím nejhorším."

Charmed - Kouzla mladé generace (03) - Hrozba pro čarodějky

6. května 2013 v 9:06 | Kat.

"Nestihli jsme to přepočítat přesně, teto. Nezdálo se totiž, že by si s náma přišli povídat."
"Wyatte! Teď není čas na vtipy," pokárala ho Paige.
"Odhadem asi tři," zavzpomínal Wyatt.
"Nebo čtyři," přidal se Chris. "Ale mohlo jich být víc. Určitě by se v plném počtu neobjevili jen tak někde, pokud by neměli stoprocentní jistotu, že je nikdo nenapadne nebo nepřekvapí."
Phoebe pohlédla ustaraně na Paige. "Tohle není dobré."
"Je to ještě horší!" řekla Paige a oknem pohlédla na ulici před domem. Bylo krásně, opravdu. Co komu udělaly, že musely stát opět před takovou hrozbou? Co kdyby se těm čarodějům nyní povedlo to, co Eamesovi před lety ne. Co by se stalo se všemi generacemi čarodějek i s těmi novými? Prostě by zemřely a konec?
"Musíme s tím něco udělat," vytrhl z myšlenek Paige její synovec. "Teto?"
Paige se pousmála: "Jsem v pořádku, jen jsem se zamyslela." Objala si paže rukama, když jí přejel při pomyšlení na smrt tolika nevinných čarodějek mráz po zádech. "Co máte v plánu?" zeptala se.

Charmed - Kouzla mladé generace (02) - Vzpomínky na démona

5. května 2013 v 10:21 | Kat.
Po dobrých pěti minutách ho prolomil až Wyatt. Zatahal bratra za rukách košile. "Měli bychom jít. Zajdeme za tátou a musíme najít Melindu. Jestli máme zjistí, že zase vykládá všem kámošům o tom, že má kouzelnou moc. Ona s tím totiž nikdy nedá pokoj!" Obrátil se k sestrám. "Teto Paige, teto Phoebe..."
Phoebe zakroutila hlavou a vztáhla ruku před obličej. "Ne, tohle na mě neplatí. Raději byste už měli jít, nebo vás mamka nechá vybuchnout taky. Má nějak zplašený hormony. A musí si to promyslet."
"A vy byste měli udělat totéž," vložila se do toho Paige. "Piper má pravdu. Byly jsme mocné čarodějky, ale teď už nejsme zrovna v kondici. Jsme staré, to se musí uznat a my to musíme akceptovat taky. Měli byste si její slova vzít aspoň trochu k srdci," přitom pokyvovala hlavou.
Chris sklopil pohled. "My víme. Jen jsme vážně na něčem pracovali." Pohlédl na Wyatta, ten přikývl.
"Dobrá, o co jde?" zajímalo Phoebe.

Charmed - Kouzla mladé generace (01) - Sobota

5. května 2013 v 9:06 | Kat.
San Francisco, odpoledne, slunečno. Krásný den, krásná sobota. Většina lidí odjela k zálivu nebo na krátkou dovolenou, případně nakupovat. Bodejď by ne, vzdyť takové počasí nevydrží věčně. Původně měly i sestry Halliwellovy v plánu spoustu věcí - jenže jim do toho opět něco přišlo. Nebo někdo?
"Piper, tam!" vykřikla Phoebe.
Piper se točila dokola a máchala rukama. "Kde, sakra?!" Snažila se postřehnout, kde se démon schovával, ale kdykoliv se znovu otočila, měla pocit, že proběhl za ní. "Tohle nemá cenu!" vztekala se, když omylem nechala vybuchnout vázu plnou květin. "Akorát se zmrzačíme navzájem!"
Phoebe se zvedla ze země a rozhlížela se. Kde jen může být. "Dobrá, dobrá. Klid, Piper. Uklidni se. Než zlikviduješ celý dům."
"Snažím se, věř mi!" zavrčela Piper. Lezlo jí na nervy, že když už si konečně udělá čas na svého muže, objeví se démon a veškeré její plány jsou fuč. Kdysi to bylo naopak, to ona byla naštvaná, že na ni Leo nemá čas. A když se pak stal člověkem, myslela si bláhově, že spolu budou každou volnou minutu. Stále spolu. No, asi se zmýlila.
Těsně vedle Phoebe se objevily zčista jasna ve vzduchu světle modré jiskřičky a do pokoje se přenesla Paige. "Tak, už jsem tu, o co jsem..."
××××××××××
×××××××××
××××××××
××××××××
×××××